Etapy współpracy

Etap I

  • Wspólnie umawiamy termin i miejsce spotkania. W trakcie spotkania razem staramy się ustalić Państwa potrzeby związane z projektem, zakresem prac oraz omawiamy model współpracy: projekt koncepcyjny lub projekt z nadzorem autorskim.
  • Państwa upodobania, styl oraz sposób spędzania wolnego czasu są dla nas kluczem do stworzenia właściwej koncepcji projektowej.

Wstępną kalkulację prac projektowych przekazujemy Państwu elektronicznie bądź osobiście w trakcie kolejnego spotkania. Państwo decydujecie: czy chcecie podjąć z nami współpracę, czy nie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, to przechodzimy do etapu drugiego.

Etap II

  • Ustalamy wysokość budżetu do realizacji projektu. Państwo wybieracie model współpracy: projekt koncepcyjny (kończy się na etapie IV) lub projekt z nadzorem autorskim (dodatkowo etap V).
  • Podpisujemy umowę (na wybrany wcześniej model współpracy). Wpłacacie Państwo zaliczkę w wysokości 30% wartości umowy dot. projektu koncepcyjnego.
  • Przeprowadzamy inwentaryzację w miejscu inwestycji.
  • Przedstawiamy propozycję układu funkcjonalnego. Wpłacacie Państwo ratę,
    w wysokości 30% wartości umowy dot. projektu koncepcyjnego.