Projekt z nadzorem autorskim

Klientom, którzy nie mogą przeznaczyć swojego czasu na zajmowanie się
realizacją inwestycji, proponujemy współpracę w oparciu o umowę:
projekt z nadzorem autorskim.


Projekt z nadzorem autorskim zawiera wszystkie elementy projektu koncepcyjnego
oraz dodatkowo opiekę projektanta na miejscu inwestycji, który czuwa nad zgodnością realizacji z projektem.

Projektant obecny na budowie kontroluje jakość wykonywanych prac, rozwiązuje wątpliwości i nieoczekiwane problemy.

Nadzór autorski jest dodatkową usługą do projektu koncepcyjnego, z oddzielnym, niezależnym wynagrodzeniem, ustalanym każdorazowo indywidualnie.